АКб Samsung S5230
АКб Samsung J100/J1
АКб Samsung i9070
АКб Lenovo BL 209
АКб Lenovo BL 171
АКб Lenovo BL 169
АКб Lenovo BL 198
АКб Samsung i9000
АКб Samsung J710
Акб Samsung i9082
АКб Samsung J110
АКб Samsung i8160/8190/S7562
АКб Samsung i8262/G350
АКБ Samsung i8552/G355
АКб Samsung i9100
АКб Samsung i9192/9190
АКб Samsung i9300
АКб Samsung i9500
АКБ Samsung S3850/5222
АКб Samsung S5250